PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.
Plac Soli­dar­no­ści 1/3/5
53–661 Wro­cław

tel. +48 71 78 88 501
fax. +48 71 78 88 502
e-mail: pter@pter.pl

 

SERWIS PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na
Wro­cław: tel. +48 609 556 011
Szcze­cin: tel. +48 606 653 346
Bia­ły Bór: tel. +48 663 878 745
War­sza­wa – Osie­dle Rega­ty: tel. +48 89 523 84 74