PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Roz­pro­szo­na sp. z o.o.
Plac Soli­dar­no­ści 1/3/5
53–661 Wrocław

tel. +48 71 78 88 501
e‑mail: pter@pter.pl

 

SERWIS PGNiG TERMIKA Ener­ge­ty­ka Rozproszona
Wro­cław: tel. +48 609 556 011
War­sza­wa – Osie­dle Rega­ty: tel. +48 89 523 84 74